Turkin kielen kielioppi suomeksi

[turkki.gif]
ISBN 978-951-770-299-7

Jukka Pyykönen:   Turkin kielen oppia suomenkielisille

Kirja on varta vasten tehty kaikille niille, jotka ovat Turkkiin tekemällään matkalla tai muuten kiinnostuneet turkin kielestä ja haluavat oppia sitä.

Tämä kirja auttaa selviytymään alkuvaikeuksista ja tuo valaistusta jo jonkin verran kieleen perehtyneiden ongelmiin ja käsikirjan tavoin käytettynä toimii muistin tukena kieltä osaaville. Myös äidinkielenään turkkia puhuvat suomen kieltä opiskelevat voivat syventää suomen kielen tietämystään. Kirjan liitetiedoissa on mm. laaja ja monipuolinen turkin kielen sanasto.

Kirjassa paneudutaan turkin kielen perusteisiin ja rakenteeseen. Perehdytään sanojen taivuttamiseen ja uusien sanojen muodostamiseen johtimien avulla. Niin nominien kuin verbien, sekä nominaali- että finiittimuotojen, taivutuksen perusteita käsitellään monipuolisesti ja verrataan vastaaviin suomen kielen muotoihin. Asiat on selostettu selkeästi ja havainnollistettu esimerkein.

Suomenkielisille turkin kielen opiskelijoille "Turkin kielen oppia suomenkielisille" on tarpeellinen perusteos.

.

Uudelleen taitettuna kirja on saatu entistä käytännöllisempään kokoon.


Kysy kauppiaaltasi!  [ ALOITUSSIVU ]  [ KIRJAT ]

www.jap-publisher.fi v. 2009 - 2017 © Oy JAP-Publisher Ltd
Finland