Kokoelma mielipiteitä

     
Seuraavassa on kokoelma sekalaisia mielipiteitä erilaisista asioista ja maailman menosta. Joku saattaa helposti arvella, että siihen ne nyt ovat koonneet kaikkein merkittävimmät mietelmänsä, mutta tätä näkemystä tulee heti oikaista. Tekstit ovat päässeet mukaan olematta mitenkään erityisessä asemassa muihin eri yhteyksissä esitettyihin tekstinlaatijoiden suullisiin tai kirjallisiin mielipiteisiin. Katsantokanta asioihin tietenkin vaihtelee riippuen siitä missä ominaisuudessa tarkastelu on tehty. Vaikka tekstit ja jutunpätkät ovat yleensä toisistaan riippumattomia ja irrallisia, saattaa niistä jotenkin heijastella kirjoittajansa maailmankatsomus. Näin suppeiden näytteiden perusteella tekstinikkareista muodostettu henkilökuva saattaisi jäädä ohkaiseksi ja pliisuksi, joten johtopäätelmät kannattaa tehdä hyvin varoen.

Tekstit ovat kirjoittajien mielipiteitä. Kustantaja on vain vähässä määrin rajoittanut tekstien esillepanoa kuitenkaan mitenkään sensuroimatta tai puuttumatta sisältöihin. Tekijänoikeus teksteihin on kirjoittajilla. Osa kirjoituksista on julkaistu aikaisemmin muussa yhteydessä. Näissä tapauksissa on mainittu aikaisempi julkaisupaikka.

Tähän sivustoon on tekijänoikeus Oy JAP-Publisher Ltd:lla, joka huolehtii sivuston ylläpidosta. Teksteihin kohdistuviin julkisiin viittauksiin tulee liittää yksilöivä maininta sivustosta.
  [ ALOITUSSIVU ]  [ KIRJAT ]

www.jap-publisher.com v. 2009 - 2017 © Oy JAP-Publisher Ltd
Finland