Vain kukot kiekuvat suomessa

Suomen kielen ääntäminen on yksinkertaista. Sanojen painottaminen on johdonmukaista, eikä siihen kuulu minkäänlaista kiekumista eikä kurnutusta. Siinä ei ole ylettömän hallitsevia nasaaliäänteitä. Jopa kukot kiekuvat ja koirat haukkuvat selkeästi suomeksi.

Nyt on alkanut ilmetä outoa puhekäyttäytymistä. Milloin painotetaan sanojen loppuja, milloin sävel kohoaa varsinkin kysymysten yhteydessä. Mallia on ilmiselvästi otettu vieraista kielistä. Ymmärränkin varsin hyvin, ettei suomea tapaileva vieraskielinen välttämättä heti kykene saavuttamaan oikeanlaista intonaatiota, mutta äidinkielenään suomea puhuvan tulisi kyllä hallita myös oikeanlainen sanojen painotus.

Mitä tarkoitusperää mahtanee palvella televisiotoimittajien, varsin ansioituneidenkin, vääränlainen suomen ääntäminen. Entä lasten ohjelmissa juontajina esiintyvät sinänsä reippaat lapsukaiset, jotka käyttävät virheellistä painotusta ja kiekailevat. Kyseessä ei tuntuisi olevan äänenmurroksen yhteydessä hetkittäin ilmenevä äänen hallinnan menetys. Tällaiset esiintyjät ovat huono malli muille vielä vajavaisesti kieltä osaaville.

Puuttumatta tässä puheiden sisältöihin tai sanavalintoihin toivon virallisen kielihuollon heräävän ja ryhtyvän toimiin ennen kuin saamme riesaksemme maailman yleisimmän kielen, huonosti osatun englennin kielen, lisäksi toisen huononkuuloisen ilmentymän, kiekusuomen.

Jukka Pyykönen, Tampere

  [ MIELIPITEET ]  Seuraava


www.jap-publisher.fi v. 2004 - 2017 © Oy JAP-Publisher Ltd
Finland